Billeder og beskrivelse af Bjerring kirke

Bjerring Kirke  ligger i Bjerring Sogn i det tidligere Middelsom Herred (Viborg Amt), nu Viborg KommuneRegion Midtjylland. Bjerring kirke er en gammel landsbykirke fra sidste del af 1100-tallet. Man fejrede kirkens 800 år jubilæum i år 2000, selvom man ikke har et nøjagtigt årstal for byggeriet.

Apsiskor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Begge de oprindelige portaler af Viborg-typen er bevaret med to par frisøjler og et par trekvartsøjler. Syddøren er tilmuret, norddøren er stadig i brug. Over norddøren ses en tympanon med to løver. Portalerne knytter sig til portalen i Mammen Kirke. Dørene sidder langt mod vest og har formodentlig ført ind til en forhal, som muligvis har været et tårnfag, idet skibets vestende har ret svært murværk. En omfattende omsætning af murværket i 1889 har slette spor efter oprindelige detaljer.

Det nuværende tårn er opført i sengotisk tid (1400-tallet), nordgavlen har bevaret sin blændingsdekoration, der er af den nordvestjyske type. Våbenhuset er opført i 1889. I våbenhuset er opstillet en runesten, der blev fundet under våbenhusets gulv ved en restaurering af kirken i 1996. se www.runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Bjerring-sten

Apsis har kuppelhvælv, kor og skib flade bjælkelofter. 

Prædikestolen er et renæssancearbejde (1600-tallet), med billeder af evangelisterne i de 4 felter. Den romanske døbefont af granit har glat kumme.

Selve altertavlen er fra 1617, og den er udsmykket med malerier i storfeltet (Korsfæstelsen) og topstykket (Jesu opstandelse)fra 1928 af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965) - se www.gravsted.dk/person.php?navn=stefanviggopederse.

Se omtale af Bjerring kirke fra ca. år 1900: www.runeberg.org/trap/3-4/0758.html

og se billede af Bjerring kirke på www.danmarks-største-kirkegalleri.dk

se mere om Bjerring by på 

www.viborghistorie.dk/historier/historie-1291040603-955676-14049.tkl??

 

Hør omtale på Viborg kirkeradio af Bjerring kirke (og Mammen) 

www.kirkeradio.dk/7-12-2014_Vores_Kirke_din_kirke_Bjerring_Mammen 

 

Se eller hent en folder om Bjerring kirke og by:

Folder om Bjerring kirke