Billeder og beskrivelse af Mammen kirke

Mammen kirke fra nordvest med klokkespir

Korrum med hvælvet loft

Altertavle med billede af korsfæstelsen. Malet af Wenzel Tornøe i 1884.

Billede øverst på altertavlen forestiller Jesus og Maria Magdalene i gravhaven efter opstandelsen. Malet af Wenzel Tornøe i 1884.

Kirkerum - der er næste 5 meter til loft.

Døbefont - ordinært romansk granitfont. Men snoet kant foroven. Dåbsfad af messing med Mariæ Bebudelse som motiv. Maria, englen Gabriel og Helligånden som en due. Dåbskande af messing fra 1904

Prædikestol. Inskription: "Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det". Luk. 11,28. Bag prædikestol et tidligere alterbillede af opstandelsen

Orgel - Jydsk Orgelbyggere fra 1963 og udvidet i 1985

Kirkeskib - kopi af fregatten Jylland - skænket til kirken i 1954

Lysestage på sydvæggen. Kopi af oprindelig lysestage, som blev stjålet af præstens sønner i 1866 til Viborg Stiftsmuseum, og nu befinder sig der.

Gamle figurer (muligvis fra en tidligere altertavle) på hylde i kirken

Degnestol med navne-udskæringer. Lavet at elever fra Viborg Latinskole mellem 1606 og 1840: Navne: Peder Pedersøn, Jens Povelsøn, Nicolaj, Jens Lau, og H.C. Pedersen

Billede af Lasse Winsløw fra 2001 - julemotiv. Hans enke har skænket i alt 5 billeder til Mammen kirke.

Der er blytag på sydsiden af kirken

Mammen kirke med tegltag på nordsiden af kirke (dog har våbenhus blytag ligesom sydsiden)

Mammen kirke forventes renoveret i 2016 

Pengene til renoveringen er bevilget af provstiudvalget, men forslaget er endu ikke endelig godkendt af de instanser, som skal det: Kongelig bygningspektør, Nationalmuseet og Stiftet. Hvis det bliver godkendt, forventes det sat i værk efter konfirmationen i april.

Mammen Kirke er en kirke i Mammen Sogn i det tidligere Middelsom HerredViborg Amt, nu Viborg KommuneKor og skib, er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Kirken har ikke noget tårn, men et klokkespir.

Byggeriet har tilknytning til Viborg Domkirke. Begge søjleportaler er bevaret, den sydlige tilmuret, den nordlige i brug. Sydportalen har dobbeltbue, søjlepar og to halvsøjler. Nordportalen har bueslag og dobbeltsøjler samt tympanon med dobbeltløver. I kirkens nordmur er bevaret fire romanske vinduer, som dog er noget omsat.

Selve kirkerummet (Skibet) blev forlænget mod vest i 1500-tallet. Kirken blev istandsat i  1885, hvor murene formodentlig er blevet noget omsat. Et våbenhus fra 1853 blev i 1964 erstattet af et våbenhus i tømmer og glas. I våbenhuset står et brudstykke af en sten med tegn samt en romansk olielampe i granit. På olielampens sider ses i relief arkader og cirkler med kors (eller ansigter?).

Kirkerummet har meget højt til det flade loft, koret har et hvælvet loft, som er lavet i i sengotisk stil, Korbuen er bevaret med profilerede kragsten, hvor der mod nord ses Korslam og rankeværk, mod syd er der indhugget en løve og rankeværk. Prædikestolen er fra nyere tid uden billeder i de fire felter. En særegen lysestage er ophængt på sydvæggen af kirkerummet. Rundt i kirken er det ophængt flere billeder af Lasse Winsløw - www.lassewinsloew.dk

Altertavlen er fra omkring 1600, i felterne ses malerier fra 1884 af den danske genremaler Wenzel Tornøe (1844 – 1907), som nederst viser korsfæstelsen og øverst Maria Magdalenes møde med den opstandne Jesus i gravhaven. se www.gravsted.dk/person.php?navn=wenzeltornoee

Den romanske døbefont af granit har glat kumme med tovsnoning øverst.

 

Se omtale af Mammen kirke fra ca. år 1900: www.runeberg.org/trap/3-4/0759.html

 og se billeder af Mammen kirke på www.danmarks-største-kirkegalleri.dk

 

Hør omtale af Mammen (og Bjerring) kirke på Viborg kirkeradio -

Omtale først af Bjerring og  siden af Mammen ca. 34 min. henne i udsendelsen

www.kirkeradio.dk/fileadmin/sss/groups/111/gudstjenester/programmer/Kirkeradio__7-12-2014__Vores_Kirke_din_kirke_Bjerring_Mammen.mp3

 

Se eller hent folder om Mammen kirke:

Folder om Mammen kirke