Billeder og beskrivelse af Mammen kirke

Mammen kirke forventes renoveret i 2016 

Pengene til renoveringen er bevilget af provstiudvalget, men forslaget er endu ikke endelig godkendt af de instanser, som skal det: Kongelig bygningspektør, Nationalmuseet og Stiftet. Hvis det bliver godkendt, forventes det sat i værk efter konfirmationen i april.

Mammen Kirke er en kirke i Mammen Sogn i det tidligere Middelsom HerredViborg Amt, nu Viborg KommuneKor og skib, er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Kirken har ikke noget tårn, men et klokkespir.

Byggeriet har tilknytning til Viborg Domkirke. Begge søjleportaler er bevaret, den sydlige tilmuret, den nordlige i brug. Sydportalen har dobbeltbue, søjlepar og to halvsøjler. Nordportalen har bueslag og dobbeltsøjler samt tympanon med dobbeltløver. I kirkens nordmur er bevaret fire romanske vinduer, som dog er noget omsat.

Selve kirkerummet (Skibet) blev forlænget mod vest i 1500-tallet. Kirken blev istandsat i  1885, hvor murene formodentlig er blevet noget omsat. Et våbenhus fra 1853 blev i 1964 erstattet af et våbenhus i tømmer og glas. I våbenhuset står et brudstykke af en sten med tegn samt en romansk olielampe i granit. På olielampens sider ses i relief arkader og cirkler med kors (eller ansigter?).

Kirkerummet har meget højt til det flade loft, koret har et hvælvet loft, som er lavet i i sengotisk stil, Korbuen er bevaret med profilerede kragsten, hvor der mod nord ses Korslam og rankeværk, mod syd er der indhugget en løve og rankeværk. Prædikestolen er fra nyere tid uden billeder i de fire felter. En særegen lysestage er ophængt på sydvæggen af kirkerummet. Rundt i kirken er det ophængt flere billeder af Lasse Winsløw - www.lassewinsloew.dk

Altertavlen er fra omkring 1600, i felterne ses malerier fra 1884 af den danske genremaler Wenzel Tornøe (1844 – 1907), som nederst viser korsfæstelsen og øverst Maria Magdalenes møde med den opstandne Jesus i gravhaven. se www.gravsted.dk/person.php?navn=wenzeltornoee

Den romanske døbefont af granit har glat kumme med tovsnoning øverst.

 

Se omtale af Mammen kirke fra ca. år 1900: www.runeberg.org/trap/3-4/0759.html

 og se billeder af Mammen kirke på www.danmarks-største-kirkegalleri.dk

 

Hør omtale af Mammen (og Bjerring) kirke på Viborg kirkeradio -

Omtale først af Bjerring og  siden af Mammen ca. 34 min. henne i udsendelsen

www.kirkeradio.dk/fileadmin/sss/groups/111/gudstjenester/programmer/Kirkeradio__7-12-2014__Vores_Kirke_din_kirke_Bjerring_Mammen.mp3

 

Se eller hent folder om Mammen kirke:

Folder om Mammen kirke