Koncert i Bjerring kirke med Toner af Guld, 25.11

Der kom lidt over 60 til til den meget varierere og flotte koncert i Bjerring kirke med Helle og Dynes Skovkjær, 

Renovering af Mammen kirke - møde den 6.10.

Der deltog knap 20 personer ved mødet, hvor man kunne komme med forslag til det projetk, som arkitekt og kunstner har udformet i samarbejde med menighedsrådet, som også har godkendt forslaget.

Pengene til renoveringen er bevilget af provstiudvalget, men forslaget er endu ikke endelig godkendt af de instanser, som skal det: Kongelig bygningspektør, Nationalmuseet og Stiftet.

Hvis det bliver godkendt, forventes det sat i værk efter konfirmationen i april.

 

 

 

 

 

 

 

Se billeder på http://www.bjerringmammenkirker.dk/351359825

 

Bibelmaraton i Bjerring og Mammen

Der har været ca. 18 deltager til første del af bibelmaraton, som har foregået på skift i Bjerring konfirmandhus og Mammen menighedshus.

Man har skullet læse 3-4 kapitler hver dag i Ny Testamente og mødes hver 14 dage 7 gange i efteråret. Her har man kunne stille spørgsmål til den læste tekst, og man har får orientering om de tekster man skulle læse de næste 14 dage. 

Det er præstepraktikanten Jesper Mikaelsen, som har haft hovedanansvaret for at udarbejde orienteringsmateriale til deltagerne.

Arrangementer efterår 2015

Høstgudstjenester - Bjerring 20.9 og Mammen 27.9

Der blev indsamlet 5175 kr. i Bjerring kirke til forskellige kirkelige formål og i Mammen kirke blev der 2700 kr. samlet ind.

Sognestævne i Bjerring - friluftsgudstjeneste 23.8.

Der var 150 deltagere til sognestævnet, som er en friluftsgudstjeneste i Bjerring præstegårdshave, hvor også konfirmanderne blev indskrevet til konfirmationen næste år. 

Arrangementer sommer 2015

Sogneudflugt for Mammen sogn den 18. juni kl. 9-18

Mammen menighedsråd havde arrangeret en tur til Kaj Munks præstegård, hvor vi fik et meget vidende foredrag om digterpræsten. På vejen dertil kørte vi forbi Vridsted kirke, hvor det for år tilbage havde hængt altertavlen ned i kirkerummet og placeret et trækors foran vinduet i korbuen.

Vi kørte videre til Bovbjerg fyr, som er restaureteret fornyelse og oplevede det forblæste omgivelser ved fyret.

Friluftsgudstjeneste i Bålhuset i Mammen 7. juni kl. 10.45

Der blev holdt en friluftsgudstjeneste den 7. juni kl. 10.45, som i Bålhuset i Mam­men Bypark bag ved friskolen. Efter gudstjenesten var der frokost i bålhuset, som FDF stod for.

Der kom ca. 35 til arrangementet, selv om det var lidt koldt, men det holdt dog tørvejr indtil vi var færdige med frokosten

Kor fra Hedemølle Efterskole medvirkede ved gudstjeneste i Bjerring kirke

Kirken var fyldt med elever fra efterskolen og andre kirkegængere, da et kor fra Hedemølle e

Efteskole medvirkede ved gudstjenesten i Bjerring kirke den 10. maj kl. 10.15. De sang tre sange, hvoraf det ene var en kanon, som menigheden sang med på. 

Arrangementer forår 2015

Gudstjeneste i Bjerring kirke + varme hveder

Dagen før store bededag er der tradition for at holde en bededagsgudstjeneste i Bjerring kirke kl. 19.00, hvor kirkegænger medvirker ved oplæsning af tekster og forslag til salmer. I år begyndte vi med skriftemål. Efter gudstjenesten var der varme hveder i konfirmandstuen. 25 deltog ved arrangementet.

Finn Andsbjerg Larsen i Mammen menighedshus

Leder af Konfirmandcenter.dk og formand for Hjermind menighedsråd Finn Andsbjerg Larsen var den 24. april inviteret af Kaffeklubben i Mammen, som arrangerer sogneeftermiddag for Mammen menighedsråd, til at fortælle om 'fra dreng i Skjern til konfirmandcenter.dk.' 

De 15 fremmødte fik en meget levende skildring af hans liv, som dreng og hans tid, som efterskolelærer og forstander og om hvad konfirmandcenter.dk kan tilbyde til mini- og konfirmandundervisningen.

 

'Sorg efter selvmord' - 14. april 2015

Der kom 32 deltagere til arrangementet i Bjerring konfirmandhus: 'Sorg efter selvmord'. Her så vi de to indslag, som TV-Midtvest har lavet om emnet og hvor kirkesanger Grete Jensen medvirker som efter af de 3, som har mistet en pårørende ved selvmord. I mellem de to afsnit var der en åben drøftelse af emnet.

Ungdomsgudstjeneste i Mammen kirke 12. april kl. 19

Næsten 160 deltog ved ungdomsgudstjenesten i Mammen kirke, som elever fra Hedemølle havde været med til at arrangere. Eleverne læste tekster, bønner og spillede til sange og salmer.

Vin og Ost i Bjerring præstegaard

Skærtorsdags gudstjenesten sluttede med at alt lys på alteret og det elektriske lys kirken blev slukket, som en forbedelse til Langfredags mørke.

Bagefter var indbudt til vin og ost i præstegården, hvor næsten alle kirkegængere deltog, så med 52 deltagere var der fyldt godt op i stuerne. 

Kaffeklubben i Mammen Menighedshus 27.3. 2015

 

Basar i Mammen kirke og menighedshus 22. marts

En velbesøgt gudstjeneste i Mammen kirke og ved basaren i Mammen menighedshus gav omkring 17.000 til deling mellem Danmission og Mission Afrika

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 8. marts kl. 9.00

Gudstjeneste i Mammen Kirke kl. 9.00 og derefter samling FDF-huset på Korreborgvej ca. kl. 10.00. Der er har ruter både børn og vokse, til gående og folk med bil. Der er diplom og armbånd til alle indsamlende børn.

Med venlig hilsen indsamlings-leder Karen Kold. Tlf. 20 89 48 80.

Gospelkoncert med Lydia Wairimu og Mammen Friskole

Lydiah sang en enkel sang solo.

Torsdag 19. feb. kl. 19.00 i Mammen kirke

I forbindelse med Mammen Friskoles 10 års jubilæum gav Mammen menighedsråd en gospelkoncert, hvor alle elever fra friskolen kunne deltage i en gospelworkshop hele skoledagen og optræde med Lydiah Wairimu ved en koncert i Mammen kirke 

Det blev en fantastisk oplevelse, hvor Lydiah sammen med pianisten Simon virkelig fik både de syngende børn og publikum revet med.

Gospel i Mammen kirke

Der var propfyldt i Mammen kirke til gospelkoncert - så næsten 200 har være med til arrangement

Fastelavn i Bjerring søndag den 15. februar

Der deltog 90 ved gudstjenesten i Bjerring kirke nogle mere udklædte end andre.

Minikonfirmander sang og optrådte gudstjensten.

Bagefter var der kaffe/kakao med fastelavnsboller i Konfirmandhuset hvor 60 fulgte med over for at slå 'katten' af tønden i præstegården.

 

Billeder: Lau Andreas Pedersen

Lysgudstjeneste i Mammen kirke søndag 25. januar

Søndag aften  den 25. januar kl. 19. blev der holdt en lysgudstjeneste i Mammen kirke med levende lys og lyskæder, for at markere at vi er nået tæt på midten af vinteren og på Kyndelmisse (ordet betyder: Lysmesse).

Der var altergang ved gudstjenesten, da det var den eneste gudstjeneste i Bjerring-Mammen pastorat denne søndag.