23-05-2014

Hvordan er Gud egentlig?

’Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.’ 1. Joh. 4,10

 

 

 

 

 

Op til påske var der nogle avis­ar­tikler om, at selv præster i folkekir­ken var begyndt at afvise centrale dele af den kristne tro om, at det var nødvendigt, at Jesus døde for at forsone os med Gud.

De mente, at Gud er da en kærlig Gud, som ikke har behov for for­soning, og at Jesus bare døde for at vise os Guds kær­lig­­hed til os. Det er en grusom tanke, at Jesus skulle dø på en så forfærdelig måde for at forlige os med Gud, tænkte de. 

Men er det ikke en mere grusom tanke, at Jesus skulle dø sådan uden at der var en vigtigere grund til det?

Gud er sandelig en kærlig Gud, men Han er også en hellig Gud, som er vred, når vi ødelægger Hans ska­ber­værk, når vi slår ihjel, når vi ta­ger glæden fra hinanden ved at ly­ve, bedrage og mobbe hinanden.

Gud kender også vore tanker, så Han ved også, når vi tænker mest på os selv og ondt om hin­anden og er ligeglade med andres liv.

Gud vil ikke at onde skal være u­straffede og komme ind i Hans rige.

Derfor straffer Han de onde, men i sin kærlighed, tager Han selv det on­de på sig og tager straffen for os, ved at Jesus, som Guds søn, gik i døden for os.

Vores kirkefar Martin Luther, hvis reformation af kirken vi snart skal fejre 500 årsdagen i 2017, skrev, at Jesus byttede plads med os.

Guds søn blev menneske, for at kun­ne tage vore liv på sig, med al vor ondskab, vore fejl og skrøbelig­heder, og udslettede det skyldbrev, som opregner det hele, ved at dø på korset.

Til gengæld giver Han til os sit hel­­lige liv, så vi bliver tilregnet retfær­dig­­hed og kan have fælles­skab med Gud, og leve evigt hos ham allerede fra nu af.

Gud viser os sin kærlighed, ved at Han selv forsoner sig med os.

Og nu kalder Han mennesker til at lade sig forlige med ham, ved at tro på, at det Jesus gjorde for os, at det er det, der skal til for at vi kan være med i Guds rige.

Uden Jesus har vi ikke en chance for at kunne være med i Guds rige, men fordi han byttede plads med os, så kan vi have fællesskab med Gud.

Lad os tage i mod det og leve i til­lid til Guds løfter i Jesus, og lade Guds kærlighed præge vore liv.

Sognepræst Jørn A Pedersen