25-08-2014

Gud er en retfærdig dommer.

Her under valget til ny biskop over Vi­borg er der en del emner, som er blevet debateret. Bl.a. spørgsmålet om alles frelse. Er det alle eller er det kun dem, som tror på Jesus, som bliver frelst og får evigt liv.

Der er enighed om, at der er ingen af os, som fortjener at bliver frelst, for in­gen mennesker leve op til Guds krav om fuldkommenhed for at kunne være med i Hans rige.

Men rækker så det offer, som Jesus bragte, da han døde på korset, så til at alle kan blive tilgivet, uanset om de tror det eller ej, ja, nogen mener endda , at Guds barmhjertig er sådan, at alle er med i himlen, fordi han jo elsker alle.

Det er sandt, at Gud elsker hele verden og ønsker, at alle skal blive frelst, men det er også sådan, at så må den enkelte komme til sandhedserkendelse, som det hedder i 1. Tim. 2.4. Og Gud gav Jesus, sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16.

Der er mange skriftsteder, som klart udtrykker, at det er når vi i tillid regner med det Jesus har gjort, at vi hører til hos Gud.

Tro og tillid er hjertets sag, og vi kan jo kun vide det om os selv, om vi har denne tillid til Gud. Andre kan vi ikke dømme om, det må vi overlade til Gud, som kender alles hjerter og altid døm­mer retfærdigt.

Hvis man mener, at alle bliver frelst,  er det så ikke at dømme på Guds veg­ne? Tager man ikke dommen fra Gud og dømmer ud fra, hvad man selv mener?

Vi skal overlade al dom til den ret­fær­dige Gud, som har gjort alt, for  at vi, som ikke selv magtede at komme til Gud, kan være med i Hans rige, fordi Han kom til os, da Han sendte sin søn til den fortabte verden.

   Sognepræst Jørn A Pedersen