27-09-2014

Brorson - 250 året for hans død

I år er det 250 år siden at en af de meste kendte danske salmedigter døde, Hans Adolf Brorson.

Jeg har her i år læst en biografisk roman om Brorson og været på besøg i Randerup, hvor han voksede op, fordi hans far og senere hans stedfar var præst der. Det blev også hans eget første embede, før han senere kom til Tønder og til Ribe, hvor han først blev domprovst og siden biskop.

I Tønder Museum var jeg inde for at se en særudstilling om det kirke­lige liv, som helt op til i dag er præ­get af Brorsons forkyndelse og salmer. Den er sat op i forbindelse 250 året for Brorsons død

Han voksede op sammen med to andre velbegavede storebrødre, hvoraf den ene blev biskop i Aa­lborg og den anden fik en frem­trædende kirkelig stilling på Sjælland.

Han læste teologi i København, men gik på grund af sygdom i stå i studiet, men fik det dog afsluttet efter at have været huslærer i en periode.

Når han er så meget mere kendt en sine to brødre i dag, så skyldes det hans salmer, som allerede i hans samtid blev meget afholdt i både Danmark og Norge, hvor man også stadig synger mange af hans salmer.

Hans enkle og inderlige stil tog folket til sig og en af hans salmer er stadig en af de mest kendte: ’Op al den ting, som Gud har gjort’. 

Men også hans julesalmer, som var dem, han digtede først, er meget kendte. Bl.a. ’Den yndigste rose er fundet’.

I alt står der 116 salmer i den danske salmebog, hvoraf knap halvdelen er hans egne digte og resten er hans oversættelse af salmer på andre sprog til dansk. Kun Grundtvig har flere salmer med i salmebogen.

Han blev grebet af den pietistiske vækkelse, hvor det ikke bare var den rette tro og den korrekte dogmatik, som betød noget, men også om troen fik betydning for den måde man levede sit liv på og behandlede andre mennesker på.   

Han var klar over, at i os selv er vi dårlige til at elske Gud og til at leve så næstekærligt, som Gud vil det.

Guds kærlighed til os har betydet, at han måtte lade sin egen Søn, Jesus, give sit liv for os, for at kunne tilgive vore synder.  

Men hvis vi bare forstår lidt af det, så vil Guds kærlighed også skabe en kærlighed hos os til Gud, og et ønske om at leve mere sådan som Gud ønsker, vi skal gøre det, som det bl.a. kommer til udtryk i salmen ’Skal kærlighed sin prøve stå’.

Derfor må en ret kristen tro også få os til at vise større kærlighed til hinanden.

Det er noget præger mange af hans salmer, men også den frihed der ligger i Guds tilgivelse til at være de mennesker, vi nu engang er, kommer også tydeligt frem i hans salmedigtning, fx i salmen ’Hvo vil mig anklage.’

Det kommer sammen med en in­der­lig tro på Guds løfter til os, og en årvå­genhed over, om troen har en betydning for vore liv, tydeligt frem i hans salmedigtning.

Her i Bjerring sogn har vi den 11. november kl. 19.00 i anledning af 250-året en Brorson-aften, hvor sognepræst Peter Noer, Frøslev, som er en stor Brorsonkender, vil fortælle om Brorsons liv og salmedigtning.

Se på www.bjerringmammenkirker.dk/351359806

Hverdagsord i Gudenådalens Avis 24.9 

Sognepræst Jørn A Pedersen, Bjerring