Mammen kirke i 2016

Kirkerummet op mod korrummet

Nyt alterparti

nyt alter

Alteret bliver beklædt med reliefter på de 2 sider og på fronten (det midterste stykke af billedet)

De nye farver i kirken

Altertavlen ønskes placeret ned i kirkerummet over for indgangen

Nye farver på prædikestol

Arkitekt Søren Andersen, Ans og kunstneren Peter Ejlerskov, Aarhus har udarbejdet plan for renovering af kirken.

Pengene til renoveringen er bevilget af provstiudvalget, men forslaget er endu ikke endelig godkendt af de instanser, som skal det: Kongelig bygningspektør, Nationalmuseet og Stiftet.

Hvis det bliver godkendt, forventes det sat i værk efter konfirmationen i april.