dåb, vielse, hjemmebesøg og begravelser

Henvendelse til Bjerringbro kirkekontor
Nørregade 33.
Tlf. 86 68 40 48
og 86 68 40 39

Henvendelse vedr.:
- barnedåb - konfirmation - vielse - velsignelse - begravelse 
skal ske til præstekontoret eller til en præstKontakt

Henvendelse vedr.:
- attester - navneændring 
skal ske til kirkekontoret eller den kirkebogsførende sognepræst.

 

Fødsel og fadderskab:

Er forældrene gift, anmeldes fødsel og faderskab automatisk i forbindelse med barnets fødsel.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan I erklære det på blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får fælles forældremyndighed. Dette kan I gøre på www.borger.dk

 

 

Dåb
Anmodning om dåb bedes fremsat i god tid til præst eller kirkekontor: 

Kontakt eller www.bjerringbrokirke.dk/kontakt

Godkendte pige- og drengenavne 

www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/soeginavnelister/godkendtefornavne

 

Vielse
Aftale om vielse bør træffes med præsten i god tid 

Prøvelsesattest fra bopælskommunens borgmester-kontor og dåbsattester medbringes til samtalen med præsten 

 

Begravelse
Aftale om det praktiske træffes med bedemanden.   
Aftale om den kirkelige handling træffes med den pågældende præst
Aftale om gravsted træffes med graveren

 

Hjemmealtergang og –besøg aftales med præsten: Kontakt

Se www.bjerringbrokirke.dk/fra-vugge-til-grav-praktiske-informationer, hvor kirkekontoret her også er kirkekontor for Bjerring og Mammen sogne