Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Bjerring kirkefoto: Lau Andreas Dam, Odense

Bjerring Kirke ligger i Bjerring Sogn i det tidligere Middelsom Herred (Viborg Amt), nu Viborg KommuneRegion Midtjylland. Bjerring kirke er en gammel landsbykirke fra sidste del af 1100-tallet. Man fejrede kirkens 800 år jubilæum i år 2000, selvom man ikke har et nøjagtigt årstal for byggeriet.


Apsiskor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Begge de oprindelige portaler af Viborg-typen er bevaret med to par frisøjler og et par trekvartsøjler. Syddøren er tilmuret, norddøren er stadig i brug. Over norddøren ses en tympanon med to løver. Portalerne knytter sig til portalen i Mammen Kirke. Dørene sidder langt mod vest og har formodentlig ført ind til en forhal, som muligvis har været et tårnfag, idet skibets vestende har ret svært murværk. En omfattende omsætning af murværket i 1889 har slettet spor efter oprindelige detaljer.

Gravsten på Bjerring kirkegård

Kirkegården omkranser Bjerring kirke


Det nuværende tårn er opført i sengotisk tid (1400-tallet), nordgavlen har bevaret sin blændingsdekoration, der er af den nordvestjyske type. Våbenhuset er opført i 1889. I våbenhuset er opstillet en runesten, der blev fundet under våbenhusets gulv ved en restaurering af kirken i 1996. se www.runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Bjerring-sten

Apsis har kuppelhvælv, kor og skib flade bjælkelofter. 
Prædikestolen er et renæssancearbejde (1600-tallet), med billeder af evangelisterne i de 4 felter. Den romanske døbefont af granit har glat kumme, men et lille særegent hul til et dåbslys.

Selve altertavlen er fra 1617, og den er udsmykket med malerier i storfeltet (Korsfæstelsen) og topstykket (Jesu opstandelse) fra 1928 af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)

se www.gravsted.dk/person.php?navn=stefanviggopedersen.   Kirkeskib, som en en model af det norske vikingeskib fra ca. år 900, der blev fundet ved Gokstad i 1880. Modellen er lavet af den hollansk-belgiske modelskibsbygger Willem Karel Versteeg i 1958 i Antwerpen.

Det blev bestilt af kaptajn Friedrich Matsen, Adsbøl og givet til barnebarnet Frede Nielsen et par år efter. Den er ham, som nu har skænket vikingeskibet til Bjerring kirke og det blev hængt op den 23. september 2018.

Der er i god sammenhæng med den runesten, som står i våbenhus, som begge er fra den periode, hvor danskerne gik over fra Asatro til Kristentro.

Kalkmalerier: Noget som man ikke kan se i kirken i dag er et par kalkmalerier, som er skjult bag pudset på nordvæggen af kirkerummet. De blev undersøgt af P. Kornerup i 1888 og dækket til igen. Men vi har dog hans skitser og beskrivelser af dem. Da man i 1996 restaurerede kirken fandt man kalkmalerierne så ødelagt af det cementpuds man havde lagt ovenpå, at kun 15% af kalkmalerierne var tilbage og disse var også i dårlig stand.

Øverste kalkmaleri er malet mellem vinduerne, mens det nederste er malet under vinduerne på nordvægen.

Se omtale af Bjerring kirke fra ca. år 1900: www.runeberg.org/trap/3-4/0758.html

og se billeder af Bjerring kirke på www.danmarks-største-kirkegalleri.dk
 

Se eller hent en folder om Bjerring kirke og by:

https://drive.google.com/file/d/1nrWMHFsHMMrY9CpfDperQGi8EusqkVjO/view?u...