Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Hellig 3 kongers søndag

712: Vær velkommen (nytår) - https://www.youtube.com/watch?v=LSFUQmuEqq0

136: Dejlig er den himmel blå - https://www.youtube.com/watch?v=hwme-i76_k0&t=161s

    -

138: De hellig tre konger - https://www.youtube.com/watch?v=EjgsxfUi4Ic

   -   Vise mænd fortolkede - https://www.youtube.com/watch?v=boTPQwEnnhs

Tekst: Tit. 3,4-7 - Matt. 2,1-12 - Jørn A Pedersen

Videogudstjeneste i Bjerring kirke: https://photos.app.goo.gl/KRBxo9p5nLJAhmuS9

 

 

Nu er julen ved at være overstået for denne gang. Vi er kommet ind i et nyt år, og på onsdag 6. januar er det hellig­3kongers dag. Vi fejrer i dag helligt3kon­gers søndag, fordi hellig3kongers dag ikke længere er en helligdag.

  Vi har sunget Grundtvigs jule­sal­me "Dejlig er den himmel blå". Her får vi fortællingen om de vise mænd fra Østen, der kan lære os en række ting. Den viser os, at Gud kan tiltrække mennesker fra en anden kultur.  Fordi de vise mænd fulgte den åbenbaring de fik, så fandt de frem til verdens frelser, som var født i stalden i Betlehem julenat.

  Ganske vist kendte de vise mænd ikke til jødernes hellige skrifter. Så derfor drog de selvfølgelig op til landets hovedstad Jerusalem og spurgte oppe på kongeslottet efter den nyfødte konge. Ud fra profetien i Mikas Bog fandt de skriftkloge ud af, at de skulle lidt sydpå til den lille by Betlehem, hvor kong David stammede fra. Dér fandt vismændene det barn de søgte. De blev glade, tilbad barnet og gav det gaver.

  De vise mænd fandt frem til Jesus, fordi de fulgte den stjerne som de havde set. Og de gamle profetier, som Gud har talt til profeterne i GT.

  Grundtvig skriver i sin salme at vi også har en ledestjerne, som vil lede os hen til Jesus. Det er Guds ord, som vi har i Bibelen. Vi er bedre stillet end de vise mænd, fordi vi har alle de hellige skrifter, både fra det Gamle og det Nye Testamente, samlet i vores bibel. Vi har en skat gemt i Bibelen. Det gælder blot om at lukke den op og lære at sætte pris på den.

  På denne tid af året har vi tradi­tion for at samle ind til Det Danske Bibelselskab. I over 200 år, siden 1814, har Bi­belselskabet arbejdet ivrigt for at ud­brede Bibelen til det danske folk. Målet er ikke alene at udbrede Bibelen, men også at få folk til at læse den. For at opnå dette mål, har selska­bet igennem mange år udarbejdet en bibellæseplan, som man kan tage gratis i kirkens våbenhus. Den knytter sig til kirkeårets ræk­ke af gudstjenester, som fra advent over jul, påske og pinse fører os gennem frelses-historien. Ved hjælp af denne bibellæseplan - eller en anden plan - kan man få orden på sin bibellæsning. På den måde kan man få sin åndelige føde hver dag. Almindelig mad skal vi jo nok sørge for at få, fordi vi med jævne mellemrum bliver sultne. Men det kan lettere komme til at knibe med den åndelige mad, der styrker vort åndelige liv.  Det var det Jesus måtte belære Djævelen om ude i ørkenen, at "mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord som udgår af Guds mund." (Matt. 4,4)

  Guds ord er en lygte for vor fod og et lys på vor sti, som det hedder et sted i det GT (Sl. 119,105). Ved hjælp af Bibelens ord kan vi få lys over vores liv. Vi kan få vej­ledning til at foretage de rette valg. Vi kan få hjælp til i hverdagen at gå den rigtige vej, hjælp til at leve livet i overensstemmelse med Guds vilje. Den bedste hjælp vi får af Guds ord i Bibelen er at det fører os hen til Kristus. Hos ham har vi alt hvad vi har brug for.

  Han er vor bror og frelser. Han fik jo netop navnet Jesus, fordi han skulle være en frelser for alle fol­keslag. Hans andet navn er lige så vidunderligt - Immanuel, Gud med os. Jesus er den levende garanti for at Gud er med os alle dage. I Jesu navn er Gud os nådig og barmhjertig. I Jesu navn har vi vore synders forladelse, tilgivelse for alt hvad vi har gjort forkert. Når Ordets stjerne leder os hen til Jesus, da kan vi ikke gøre andet end, som de vise mænd, at falde ned på vores knæ og tilbede ham.   

  Da må vi prise ham i kor med alle andre troende, både sammen med dem, der endnu lever her på jorden, og sammen med dem der er gået forud, hjem til Himlens herlighed.  Jesus er enestående, fordi han på samme tid er Gud og menneske. Vi kan have fællesskab med ham, fordi han er som en af os, et men­neske af kød og blod, en som har været fristet i alle ting. Han kender os helt igennem, og han har medlidenhed med os. Vi kan uden tøven, og med stor frimodighed, komme til ham, nøj­agtig sådan som vi er. Vi kan takke ham og bede ham om hjælp med det som er svært for os. Vi har jo alle, hver især, vore vanskeligheder, som der måske ikke engang er nogen anden der kender til. Men han kender til det.

  Jesus er ikke længere kun et lille barn, som lå i en krybbe, som skulle vokse op og blive kongernes konge. Han er allerede voksen, sådan som vi sidste søndag, julesøndag, hørte fra Lukas-evangeliet: "Drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom... Jesus sidder nu som vor talsmand ved Guds højre side. Han er en storebror, der er hjemme hos sin himmelske far. Og dér går han i forbøn for os. Han minder hele tiden Gud om hvem han er for os: at han er et sonoffer for vore synder. Han sidder dér så at sige med bare hænder og med bare fødder, så alle og en­hver kan se hvad vor frelse kostede ham. Naglemærkerne er ikke til at tage fejl af. De er et synligt og usvige­ligt tegn på at intet som helst i hele verden kan skille os fra Guds kær­lighed i Kristus Jesus, vor Herre.

  Når vi for alvor får øjnene op for hvem han er, da kan vi ikke andet end glæde os meget og tilbede ham. Lige som de vise mænd vil vi også af hjertet gerne takke ham og give ham gaver. Men hvad skal vi give ham? Hvad skal man give ham der har alt? (Es. 53,4-5). Hvad skal vi give ham for at vise vores store taknemlighed? Jeg kan ikke andet end tænke på Kingos morgensalme "Vågn op og slå på dine strenge", hvor Kingo siger det sådan:  "Det eneste jeg har at give, er hjertets inderlige tak" Vi kan ikke give ham andet end vort hjertes dybtfølte tak og gøre det ved give ham os selv. Som det hedder i en åndelig sang: (SoS 651)

      Hvad skal jeg give min frelser?

      Hvad skal jeg gøre for ham?

      Røgelse, myrra, juveler

      ej kan forslå til Guds Lam.

      Jesus, mig selv jeg dig bringer,

      lægger mig ned for din fod,

      at du mig evigt skal eje,

      jeg er jo købt med dit blod.

                      Amen.

Del dette: